გუნდი Amate Librum  იწყებს გამოკითხვას, რათა გაარკვიოს ზოგადად საზოგადოების დამოკიდებულება წიგნის მიმართ.

მოგესალმებით. ჩვენ ვართ გუნდი Amate Librum. გამოკითხვას ვატარებთ  “ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობის“ პროექტის „წიგნების თაობა“ ფარგლებში. ჩვენი მიზანია, გავარკვიოთ ვინ უფრო მეტს კითხულობს, ახალგაზრდა თუ ასაკოვანი და საერთოდ როგორი დამოკიდებულებაა წიგნის მიმართ საზოგადოებაში. გარწმუნებთ, რომ გამოკითხვა ანონიმურია და მიღებული მონაცემები გამოყენებულ იქნება მხოლოდ განზოგადებული სახით.

ჩვენი კითხვები იხილეთ შემდეგ ბმულზე:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dE1CUjJEZVBFMVRITk1Vb0lQTHphbGc6MQ#gid=0